...
0(0 Ratings)

Kukstretchning

Categories Tantra

Course Curriculum

Landa

  • Meditation
    06:36

Stretchning

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
600 kr

A course by

Material Includes

  • Denna kurs inkluderar en meditationsvideo för att landa och komma i kontakt med kroppen och ditt kön.
  • Kursen innehåller även video som visar själva stretchningsrutinens alla olika moment.
  • Slutligen innehåller kursen en PDF med en kort sammanfattning av de olika momenten.

Tags

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.