...

Lärare hos
Tantra Akademin

Linda Örtengren

Livskvalitet, närvaro och njutning är väldigt viktigt för mig.
Min förhoppning är att mina kurser ska bidra till en större kontakt med livet, och kanske även ge ett nytt förhållningssätt till hur du ska kunna njuta mer av sex.   Oavsett kurs eller behandling så utgår jag från ett tantriskt förhållningssätt där närvaro står i fokus.   Alla som har en längtan efter större kontakt med sig själv, varandra och livet är varmt välkomna!  

“Linda skapade en trygg atmosfär där jag som deltagare kände mig välkommen, och så pass att jag vågade utmana mina rädslor. Kursen kändes fri från prestation, och alla känslor fick finnas!”

Linda Örtengren är verksam sedan 2006 som samtalsterapeut i psykosyntes. Linda är också intimitetscoach, och arbetar med sex och samlevnadsfrågor genom coaching, samtalsterapi och kroppsbehandling.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.