...

Om

Betydelsen av Tantra verkar vara olika för olika individer (eller grupper). TantraAkademin gör inte anspråk på att ha det enda svaret vad tantra är. Det finns vissa aspekter som många som arbetar med tantra verkar ha gemensamma, som anknytning och kärlek. Utforskningen av samband med olika aspekter av oss själva och resten av vår existens, samtidigt som vi agerar från ett kärleksfullt utrymme inom oss själva. Tantra Akademin välkomnar med andra ord utforskandet av vad tantra är samtidigt som man försöker utöva tantra på samma gång.

 

Här på Tantra Akademin kan du gå olika kurser för att utforska världen av tantra och självutveckling.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.